Qualified® 360° je all-chromosome & microdeletions∕duplications prenatalni test koji Vam pruža informacije o trisomijama i monosomijama za sve kromosome dajući Vam puno precizniju sliku i o mikrodelecijama i duplikacijama u odnosu na standardni all-chromosome & microdeletions NIPT.