Ograničenja prenatalnog testa Qualified®

U vrlo malom broju slučajeva Qualified® ne može biti proveden uspješno. To se najčešće događa kada je udio fetalne DNK (cffDNA) premali da bi se dobio rezultat. Drugi razlozi za neuspješnost testa su: nedostatak informacije o prisustvu donirane jajne stanice, zatim prisustvo iščezlog blizanca („vanishing twin“), kao i prethodno nedijagnosticirani (obično benigni) kromosomski poremećaji kod majke.

U takvim slučajevima preporučujemo ponovno uzorkovanje venske krvi majke u nešto kasnijoj fazi trudnoće, kako bi se ponovio test Qualified®. Većina slučajeva je uspješno obrađena nakon drugog slanja uzorka krvi. Ako test nije uspješno proveden nakon ponovljenog uzorkovanja, klijentu se radi povrat cjelokupnog plaćenog iznosa.

Ako trudnica prima terapiju niskomolekularnim heparinima, trebalo bi proći 24 sata od posljednje primjene terapije prije uzorkovanja.

Mozaicizmi, parcijalne trisomije i translokacije

Nijedna NIPT metoda zasnovana na ispitivanju cffDNA nije u mogućnosti utvrditi kromosomski mozaicizam, parcijalne trisomije ili translokacije.

Višestruke trudnoće

Qualified® nije u mogućnosti testirati kromosomske poremećaje kod 3 i više fetusa. U slučajevima trojki i višeplodnih trudnoća preporučuje se invazivna metoda.